Dorpsraad

Dorpsraad Oirlo is een stichting en behartigt de belangen van de Oirlonaren. De dorpsraad is het klankbord richting gemeente. Op deze manier hoeven de Oirlonaren niet zelf de algemene Oirlose zaken te gaan regelen maar wordt dit gecoördineert en verwezenlijkt door de dorpsraad.

De dorpsraad bestaat uit maximaal 13 bestuursleden. Deze zijn allen woonachting in Oirlo met een minimum leeftijd van 18 jaar.

Ongeveer 1x per maandorganiseert de dorpsraad, op de eerste woensdag van de maand, een openbare vergadering waar altijd een gebiedsgerichtwerker van de gemeente Venray bij aanwezig is. In Oirlo behartigt Marcel Pelzer de belangen en fungeert als een brug tussen dorp en gemeente. Het vergaderschema staat op de startpagina

Wanneer u de notulen per mail wilt ontvangen kunt u deze aanvragen door eenmalig een mail te sturen naar: info@dorpsraadoirlo.nl 
Voor de agenda, zie 't Krèntje voorafgaand aan de vergadering.

Als er onderwerpen zijn die extra aandacht behoeven kan er een aparte informatieavond worden georganiseerd. 

Dit is slechts een korte weergave van de Dorpsraad.
Spreek gerust dorpsraadsleden aan met tips, tops en vragen of bezoek een openbare vergadering. 

De leefbaarheid en toekomst van ons mooie Oirlo maken we samen!