Bestuur & Taken

Functie

Verantwoordelijk voor

Voorzitter
Vacant

 • Dagelijks bestuur
 • Voorzittersoverleg
 • Dorpsradenoverleg (DRO)
 • Communicatie & PR
 • Representatie
 • Kermis
 • Activiteiten
 • Algemene zaken

Vice-Voorzitter
Vacant

 • Dagelijks bestuur
 • Voorzittersoverleg
 • Dorpsradenoverleg (DRO)
 • Communicatie & PR
 • Representatie
 • Website dorpsraad Oirlo
 • Kermis
 • Sinterklaascomité
 • Vlag dorpsplein
 • Algemene zaken

Secretariaat
Kim van de Loo
info@dorpsraadoirlo.nl

 

 • Secretariaat
 • Notulen
 • Archief
 • Website

Penningmeester
Albertine Steeghs
albertinesteeghs@dorpsraadoirlo.nl
 

 

 

 • Financiën
 • Goede doelen actie
 • Vita-Fiets
 • Zorg in het dorp
 • Kerstversiering
 • Project Ingangsborden
Lid
Frank Steeghs
franksteeghs@dorpsraadoirlo.nl
 • Woningbouw
 • Energietransitie
 • Groen
 • Wandelpaden
Lid
Vakant
 
 • Verkeer & veiligheid
 • Dorpsplein
 • Website dorpsraad Oirlo
 • Onderhoud speel toestellen

Gebiedsgericht medewerker
Marcel Pelzer
Marcel.pelzer@venray.nl

 • Contactfunctionaris Gemeente Venray
 • gebiedsgericht werken
Lid
vacant
 

 

Lid
Marloes van der Heijden
marloesvanderheijden@dorpsraadoirlo.nl

 

Lid
Vacant

 

Lid
Vacant