DOP

Samen met dorpsraad Castenray is op 12 oktober 2019 een nieuw dorpsontwikkelingsplan aan het college van B&W gepresenteerd en overhandigd. Hierin worden doelen apart voor Oirlo en Castenray en gezamenlijke doelen voor beide dorpen omschreven en opgepakt.  Via onderstaande link is het DOP 2019 -2025 te downloaden.

Wij danken iedereen die zijn/ haar bijdrage heeft verleend aan dit DOP.

      Klik hier om het DOP Oirlo-Castenray 2019 -2025 te downloaden.
 

 Klik op de foto om DOP 2012 te downloaden.