Vliegbasis De Peel info files.

Gezien haar neutraliteit heeft de dorpsraad op de openbare vergadering van 2 feb 2022 besloten hierin geen voor of tegen standpunt in te nemen, maar het dorp te informeren door de ingekomen stukken die hierop betrekking hebben op de website beschikbaar te stellen.
In de onderstaand tabel de links naar de bedoelde stukken. 

File naam

ingekomen d.d. ontvangen van
Brief_verzoek_KEA_2023-12-2020_GETEKEND.pdf 01-03-'21 DR
Vredepeel
Toezending_informatie_vlieghoogten.pdf 01-03-'21 DR Vredepeel
2021-03-08_brief_van_ministerie_20153104.pdf 12-03-'21 DRO
COVM De Peel Programma Luchtruimherziening.pdf 26-03-'21 DRO
Luchtvaart en Omgevingswet.pdf 26-03-'21 DRO
COVM_verslag_bezoek_luchtmachtbasis_Leeuwarden09-9-21.docx 12-09-'21

DR Vredepeel

Vragen_heer_Houba_en_antwoorden_defensie.docx 22-09-'21 DRO
informatieavond_15-01-2-22.docx 15-01-'22 Min.Defensie
Vragen_informatiebijeenkomst_reactienota_De_Peel.pdf 17-01-'22 DRO
Online_formatiebijeenkomst_Reactienota_19+24_januari'22.pdf 19-01-'22 Min.Defensie
Vliegbasis_de_peel_05-1-2022%20_1_.docx 26-01-'22 Bert Bardoel
Document_2022-01-26_154522.pdf 30-01-'22 DR Vredepeel
Auditcie-COVM-15-11-2021.docx 15-02-'22 DR Vredepeel
Powerpoint van Jan Houba en Bart vann Dijk 21-04-'22 DRO
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: de dorpsraad pretendeert hier zeker niet volledig te zijn, dit zijn enkel de bij de dorpsraad binnengekomen stukken.